11 กุมภาพันธ์ 2562 คนกรุงรับมือจันทร์นี้ ฝุ่นเพิ่ม-ขอนแก่นยังอ่วม กระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1492715

ฝุ่นเมืองกรุงวันอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คาดจันทร์นี้เพิ่มขึ้น ส่วนขอนแก่นยังอ่วม พื้นที่ตำบลในเมือง เขตตัวเมือง มีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 2.5 อยู่ที่ 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เวลา 12.00 น. พบว่าปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จากช่วงเวลา 07.00 น. เล็กน้อย และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ ทั้งนี้จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 คาดว่าในวันที่ 11 ก.พ. ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่จากการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 82 – 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส่วนฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 82 – 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานบริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.